Rating

Het KNSB-ratingsysteem drukt de prestaties van de in aanmerking komende leden uit in getallen (ratings), die als objectieve maatstaf voor de speelsterkte kunnen dienen.
Op de ratinglijst worden vermeld allen die lid zijn van de KNSB en degenen die de afgelopen 6 maanden als lid geregistreerd stonden.

De ratinglijst verschijnt elke drie maanden op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Meer inhoudelijke informatie is terug te vinden op de site van de KNSB op de ratingpagina. Daar is ook een lijst opgenomen met vragen en antwoorden (FAQ).