Ereleden

Vrijwilligers zijn de kurk waarop ook sv Doredenkers drijft.
Zonder de bestuurders, commissieleden, teamleiders, site-beheerders, trainers en ga zo maar door zou er geen wedstrijd gespeeld kunnen worden. Doredenkers koestert al deze mensen die zich vrijwillig verdienstelijk maken voor de club.

 

Ereleden van sv Doredenkers
Lois Hijweegen is de eerste die de onderscheiding van erelid ontvangt.  Hij is op 15-10-2013 postuum benoemd tot erelid.
Een overzicht van de ereleden:
Naam

Toelichting

Louis Hijweegen

(overleden 4 december 2012)
Medeoprichter van de club op 20 juni 2006, vanaf de start van de club (tegelijk) bestuurder in meerdere rollen, grote animator op de clubavonden, jeugdleider / trainer van de jeugdafdeling, medebeheerder van de club-site en oprichter van het Krommerijn Schaaktoernooi.

Voorzitter en wedstrijdleider tot zijn overlijden op 4 december 2012.
Postuum benoemd tot erelid op 15-10-2013.