Laatste nieuws

Wijk bij Duurstede, 11-01-2016

 

Beste leerlingen/leerkrachten van de basisscholen gemeente Wijk bij Duurstede,

Hierbij nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan het schaak- en damkampioenschap voor alle basisscholen in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Het schaakkampioenschap wordt gehouden op woensdagmiddag 10-2-2016

Het damkampioenschap vindt plaats op woensdagmiddag 16-3-2016

Zoals gebruikelijk zal er ook worden gestreden om de Jo Spanjer bokaal.

De bokaal kan worden  gewonnen door de school die over de twee kampioenschappen de beste resultaten behaalt in categorie A.

 

Op beide woensdagmiddagen zijn we te gast bij basisschool De Windroos

Karolingersweg 147a

3960 BC  Wijk bij Duurstede

0343 592798 en 574258

 

Inschrijving teams om 13.00 uur.

Aanvang toernooi 13.30 uur.

De prijsuitreiking zal rond 17.30 uur plaatsvinden.

 

Kosten

Wij vragen per team € 5,-

Wij verzoeken u het bedrag vooraf over te maken op ons rekeningnummer.

NL35 INGB 0004 1165 55  t.n.v. School Schaak Damtoernooi Wijk bij Duurstede

o.v.v  bijdrage schaak en of damteams 2016

Mededeling: naam vd school en aantal teams

Teamkampioenschap

In dit kampioenschap nemen teams van vier spelers (plus eventuele reserves) het tegen elkaar op. Er zijn twee categorieën.

 

 • Categorie A – leerlingen van groep 8 en lager
 • Categorie B – leerlingen van groep 6 en lager

 

Categorie A is het hoofdtoernooi en de winnaars in deze categorie mogen zich de schoolschaakkampioen en schooldamkampioen van de gemeente Wijk bij Duurstede noemen.

 

Categorie B is bedoeld voor leerlingen uit groep 6 en lager zodat het voor de jongere en doorgaans zwakkere spelers mogelijk is om op eigen niveau te acteren.

 

Nota bene: Categorie A is de hoogste categorie. Leerlingen behorend tot de lagere categorie (B) mogen desgewenst ook in de hogere categorie (A) uitkomen. Andersom is niet mogelijk.

 

In beide categorieën zijn er prijzen voor de nummers 1, 2 en 3, daarnaast ontvangen alle deelnemers een herinnering. De Jo Spanjer Bokaal (wisselbokaal) gaat naar het team dat “overall” winnaar is van beide kampioenschappen.

Aanmelden

In verband met de organisatie, het opstellen van een wedstrijdschema en inkopen van de prijzen, zouden wij graag zo snel mogelijk doch

 

 • uiterlijk 27 Januari 2016 voor het schaken
 • uiterlijk 2 Maart 2016 voor het dammen

 

willen vernemen met hoeveel teams u deelneemt. Vermeld s.v.p. duidelijk bij uw aanmelding in welke categorie de teams deelnemen. Voor wat betreft de samenstelling van teams graag de voor- en achternaam vermelden en de groep waarin de leerling zit.

 

Elke school zorgt er voor dat er iemand gedurende het toernooi aanwezig is die namens de school kan handelen in onvoorziene situaties. Dit kan ook een begeleider van een team zijn.

 

Aanmelden kan via de contactpersoon van de school per e-mail bij:

Amanda Hijweegen:

amandahijweegen@gmail.com

 

Via de site van schaakvereniging Doredenkers is het verloop van de kampioenschappen te volgen. Alle informatie, standen en verslagen zullen daarop te vinden zijn (www.svdoredenkers.nl (link scholen)

 

Enkele regels voor de beide toernooidagen

 • Elke school mag teams leveren van vier leerlingen, evt. aangevuld met reservespelers.
 • De organisatie gaat bij de indeling van de poules ervan uit dat team 1 sterker is dan 2 etc.
 • Voor aanvang van het toernooi moet de vaste bordvolgorde ingeleverd worden bij de organisatie.
 • Elke school zorgt voor een volwassen begeleider per team!
 • Deze begeleiders geven aan het eind van elke wedstrijd de stand door aan de wedstrijdleiding.
 • Een wedstrijd duurt maximaal 20 minuten, afhankelijk van het aantal teams. Is de wedstrijd nog niet uitgespeeld, dan wordt deze door de wedstrijdleider gearbitreerd (uitspraak is bindend).
 • Na afloop van elke partij worden door de spelers de stukken weer in de beginstand gezet. Hierna verlaat de speler rustig zijn plaats, zodat de nog gaande partijen ongestoord uitgespeeld kunnen worden.
 • Aanraken is zetten, loslaten is gezet. Het is belangrijk dat de kinderen dit weten en ook op deze manier al hebben geoefend.
 • Bij onduidelijkheden beslist de wedstrijdleiding.
 • De puntentelling: Een overwinning van een team levert 2 wedstrijdpunten op, een gelijkspel 1 punt, een verlies 0 punten. Winnaar in de poule is die school, die de meeste wedstrijdpunten haalt. Bij een gelijk aantal punten beslist het aantal bordpunten. Is dit ook gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat, is dit gelijk, dan wordt het onderlinge resultaat aan bord 4 weggelaten, is dit nog steeds gelijk dan wordt het onderlinge resultaat aan bord 3 weggelaten enz. Brengt dit ook geen beslissing, dan wordt er geloot.
 • Wij (volwassenen) zijn samen verantwoordelijk voor een plezierige gang van zaken en een ordelijk verloop van het toernooi. We zijn met zijn allen te gast bij De Windroos. Niet rennen door de gangen, papier en ander afval in de daarvoor bestemde bakken. De fietsen moeten in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst worden. Het zou prettig zijn als we na afloop samen de hal weer op orde brengen.
 • Aan de ouders CQ. toeschouwers doen we het verzoek zich tijdens de partijen te onthouden van commentaar en evt. kleinere kinderen zelf in de gaten te houden.

 

 

 

 

 

Via de site van SV Doredenkers kunt u alle informatie en spelregels nog op uw gemak nalezen.

 

 

Wij wensen u in uw voorbereidingen en ook op de wedstrijddagen veel plezier toe.

 

Met vriendelijke groeten, het organiserende comité,

 

Secretariaat/correspondentie:

Kees van den Houten

Augustus 38

3962 LV  Wijk bij Duurstede

keesvandenhouten@hetnet.nl

0343 575781

06. 43196128

 

www.svdoredenkers.nl

Voorzitter Schaakclub

Eric Bies

Amstel 49
0343 411521

e.bies@ziggo.nl

Inschrijving

Amanda Hijweegen

06 24414496

amandahijweegen@gmail.com